top of page
הרישום נסגר

* ההרשמה בתוקף לאחר קבלת אישור במייל חוזר.

ביטולים עד 48 שעות לפני הסדנה.

* הסדנה תתחיל בדיוק בזמן. מומלץ להגיע רבע שעה קודם.

* במקרה של גשם הסדנה תידחה למועד אחר.

bottom of page